Excel Satırlarında Döngü İşlemleri

Merhaba, Excel satırındaki verileri bir değişkende tutmak ve döngü içerisinde verileri kullanmak istiyorum.
Örneğin 1. satırı aldım bir değişkende tuttum 2. satıra geçtim aynı işlemi Excel de kaç tane satır varsa tekrarladım.
Bunu robota nasıl yaptırabilirim?

Merhabalar,

Excel dosyasının (tablosunun) sanal bir kopyasını oluşturmak için Excel aktivitelerinden Open aktivitesi ile ilgili Excel dosyası açılır. Ardından “Read excel to dataset” aktivitesi kullanılarak, bir önceki adımda açılan excel dosyasının ilgili sayfası sanal bir kopya (Dataset) şeklinde hafızada tutulur. Dataset aktivitelerinden “Get action” aktivitesi kullanılarak ilgili hücrenin satır ve sütun bilgileri girilir. Bu aktivite içerisinde belirtilen hücrenin değeri, değişken içerisinde tutulur.

Bu işlemi kayıt sayısı (satır sayısı) kadar tekrarlayabilmek için öncelikle dosyada kaç kaydın olduğu tespit edilmelidir. Bu işlem için Dataset aktivitelerinden “Get size” aktivitesi kullanılır. Dosyanın sanal kopyası (Dataset) ilgili alandan seçilir ve “Size Type” özelliği “Row” olarak ayarlanır. Kayıt sayısını tutacak değişken ismi girilir. Daha sonra Structural grubu altında bulunan “Sub process” yapısı kullanılır. Bu yapı tekrar eden (döngüsel) işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Yapının özelliklerinden “Cardinality” ile “Multi-instance type” alanlarının belirtilmesi gerekmektedir. Cardinality alanına yapının kaç tur için çalışacağı bilgisi girilir. Bu alana ${kayitSayisi} şeklinde, “Get size” aktivitesinden alınan değişken ismi ${} içerisinde yazılır. Bu kayıtların sırasıyla işlenmesi için “Multi-instance type” özelliğinden “Sequential” seçeneği seçilir.

Sub process yapısı ile döngüsel yapı hazırlanmış olur. Bu yapı 0’dan başlayıp döneceği tur sayısının bir eksiğine kadar dönmektedir. Dataset yapısında da index yapısı olduğundan ilk kayıt 0. satır, ilk sütun 0. sütun olarak düşünülmelidir. Yapı içerisinde bulunan özel bir değişken olan ${loopCounter} verileri değişkene aldığınız aktivitenin “Row” alanına girilebilir. Bu değer her turun sonunda otomatik olarak artmaktadır. Bu alan içerisinde ilgili tekrar eden işleminizin senaryosunu bir kere gerçekleştirdiğinizde robot bu işlemin tekrarlı bir işlem olduğunu anlayacak ve bu şekilde çalışacaktır.

NOT: Sub process yapısının “Start event” ile başlayıp “End event” ile bitmesi gerektiğini unutmayınız.