HTML Dosyasını Excel'e dönüştürmek

HTML Dosyasını Excel’e Dönüştürmek ve Exceli açmak istiyorum, bu işlemi nasıl yapabilirim?

Merhaba @EdizYilmaz ,

Run CMD ile aşağıda örneği olan kod bloğunu çalıştırırsanız HTML dosyasını Excel’e çevirebilirsiniz.

"$xlSLSXType  = 51 ; 
$xl = New-Object -ComObject Excel.Application; $xl.Visible = $false; 
$wb = $xl.Workbooks.Open('C:\Users\user\Desktop\Google.html'); 
$xl.ActiveWorkbook.SaveAs('C:\Users\user\Desktop\html-to-excel.xlsx',$xlSLSXType,$missing,$missing,$missing,$missing,$missing,$missing,$missing,$missing,$missing,$missing); 
$xl.Quit()"

Bir örnek olarak girdiyi ve çıktıyı görebilir miyiz? @EdizYilmaz