Unzip kullanırken dosya içerisinde türkçe/özel karakter içeriyorsa “MALFORMED“ hatası alınması

202208 versiyonu sonrasında bu hata alınmıyor