Mail Save Attachment

Mail dizininde bulunan ek excel dosyalarını indirmek istiyoruz fakat isim formatları aynı olduğundan dolayı üst üste yazmaktadır. Üst üste yazmasını engellemek adına yönlendirebileceğiniz bir yol mevcut mudur ?

Ekleri gösterebilme imkanınız var mı?