Süreç İçerisinde Alınan 500 Hatalarının Tüm Nedenleri

Sürecinizi çalıştırırken alınan 500 hataları sebepleri aşağıda sıralanmıştır:

Data Object alanında tanımlama yaparken id ve name alanları aynı olmazsa ve boşluk özel karakter içeriyorsa,

Data Object alanında tanımlama yaparken aynı id ve name bilgisine sahip değişkenler tanımlanırsa

LoopCounter değişkeni ${} içerisine yazılmazsa,

Değişken ve referans isimleri sayı, boşluk ve özel karakter ile başlarsa,

Oklar doğru şekilde bağlanmazsa,

Boundary Event doğru yerleştirilmezse,

Start Event ve End Event yanlışlıkla üst üste konulursa,

Değişken ve referans isimlerinde boşluk kullanılırsa,

Sürecin app içerisinde başka bir süreçte 500 hatası varsa,

Script aktivitesinde script format alanı boş bırakılırsa,

Open aktivitesinde dosya konumunda “ kullanılırsa,

App ve süreçlerde name ve key alanlarına Deneme, App gibi birden fazla kez kullanılması muhtemel isimlerin verilmesi (Birden fazla kullanılırsa),

Değişken içerisine “${}“ ifadesi ile başka bir değişken yazılırsa,

Süreç içerisinde Excel aktivitesindeki “Excel Name” alanına boşluklu bir değer yazılırsa,

Ana süreç ve alt süreçte aynı isimde iki değişken tanımlanırsa 500 hatası alınır.