Excel -> Yazma ve açma için şifre gerektiği durumlar

Merhaba,

Bir süreç içerisinde excel dosyasını açmak ve içerisinde işlem yapabilmek için 2 farklı şifre girilmesi gerekmektedir. Burada aşağıda ileteceğim vbscript ile şifreli excelleri save as ile tamamen şifresiz yapabilirsiniz.

Eğer hem açarken hemde yazmak için şifre istiyor ise;

Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = false
objExcel.displayalerts=false
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open ("C:\RobustaJiraProjects\IP-606 Sifreli Excel ile islem yapma\Test.xlsx",,True,,"123") 
Set objWorksheet1 = objWorkbook.Worksheets("sayfa 1")
objWorksheet1.SaveAs "C:\RobustaJiraProjects\IP-606 Sifreli Excel ile islem yapma\newTest.xlsx",,""
ReadOnly=False
IgnoreReadOnlyRecommended=true

objWorkbook.save
objWorkbook.close
objExcel.Quit()
Set objWorksheet1 = Nothing
Set objWorkbook = Nothing
Set ObjExcel = Nothing

Eğer sadece açarken şifre var ise;

***Bu özellik Ağustos-2022 versiyonu ile Excel open aktivitesine eklenmiştir.

Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = false
objExcel.displayalerts=false
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open ("C:\RobustaJiraProjects\IP-838\Test2.xlsx",,,,"123qwe","123qwe",True,,True,True)
Set objWorksheet1 = objWorkbook.Worksheets("Sheet1")
objWorksheet1.SaveAs "C:\RobustaJiraProjects\IP-838\newTest.xlsx",,""
ReadOnly=False
IgnoreReadOnlyRecommended=true
objWorkbook.save
objWorkbook.close
objExcel.Quit()
Set objWorksheet1 = Nothing
Set objWorkbook = Nothing
Set ObjExcel = Nothing