Xpath İçerisinde Değişken Kullanımı

Aşağıda yer alan takvimden bugünün tarihini seçmek istiyorum fakat set methods alanına tarihi text olarak yazdığımda tarihin seçilemediğini görmekteyim. Takvimden nasıl seçebilirim yardımcı olabilir misiniz?

image

Merhaba,

Mouse action aktivitesi ile xpath’e değişken ekleyerek seçim yaptırabilirsiniz.

Örneğin, değişkenimiz “today” ise, kullanılan xpath: //*[@id=“Calendar1″]/a[@title=”${today} "] olabilir.