API İle Süreç Çağırma

*Servisin tetiklenmesi için gerekli Authorization bilgileri müşteriye özel olarak oluşturulacaktır.

post

Örnek Süreç Kurgusu : Servis ile kullanıcı adı ve kullanıcı soyadı iletilir. Süreç, iletilen
verilerden full name oluşturur.

1. Process Start Etme Servisi
Sürecin belirtilen iletilen parametrelere uygun olarak tetiklenmesini sağlar.
Url: hostname:ip/scheduler/connector-api/process/start
Method: Post
Authentication: Basic
Body:
{“values”: {“kullaniciAdi”:“Kullanıcı Adı”,“kullaniciSoyadi”:“Kullanıcı Soyadı”},
“quartzDef”:“0 6 6 ? * FRI”,
“startDate”:“2020-11-16 16:56:00”,
“endDate”:“2020-11-18 16:55:00”,
“runOnce”:“N”,
“runImmediately”:“N”,
“retryCount”:“1”,
“name”:“OneStepNotepadRunner”}

/resim1/

*İlgili bilgileri almak ya da örnek sorgu kullanmak için Schedular-Scheduled Process
sekmesinden ilgili sürecin yanında bulunan “Parametres” ikonuna tıklanarak da API’dan
gönderilecek örnek sorguya ulaşılabilir.

//resim2*////

values : Process’e gönderilecek parametreleri içerir.
quartzDef*: Schedule edilen processlerin cron tanımlarını içerir.
startDate*: Process’in ilk çalıştırılacağı tarihtir.
endDate*: Process’in bir daha çalıştırılmayacağı tarihtir.
runOnce: Process’in birkez çalıştırılmasını sağlayan özelliktir.
runImmediately: Process’in hemen çalıştırılmasını sağlayan özelliktir.
retryCount*: Process çalışması sırasında hata aldığı durumlardaki tekrar sayısıdır.
name: Process model adıdır.
worker: Worker ID numarası (Scheduler ekranından parametreler ikonuna
basıldıktan sonra bulunabilir)

*Belirtilen alanlar sürecin belirlenen çalışma planına uygun schedule edilmesi durumunda
kullanılır. Aksi durumlarda kullanımları opsiyoneldir.

Response Body:
{
robustaSpid:“f0d2228c-9711-42f5-91ca-afc957f29255”,
message:“Process saved”
}
/resim3/

2. Process Durum Kontrol Servisi

Tetiklenen sürecin statüsünün hangi aşamada olduğu sorgulanır. Sürecin tamamlanması halinde,
output parametresiyle döndürülür.
Url: hostname:ip/scheduler/connector-api/process/status/{robustaSpid}
Method: Get
Authentication: Basic
Response Body:
{
status:“SUCCEEDED”,
message : “İşleminiz sonlandı.”,
__out_x : " Kullanıcı Adı Soyadı"
}
status: Sürecin durumunu belirtir. WAITING, RUNNING, SUCCEEDED statuslerini döndürür.
message : Sürecin durumunu açıklar.
__out_x : İşlemin tamamlanmasının ardından output değerini döndürür. Döndürülmesi istenen
output değerleri x yerine 1,2,3… ile birden fazla çıktı döndürebilir.

/res
m4
/