Değişken değerindeki boşlukları silme

Merbaha excelden get ettiğim değişkenin değeri “Castillo Roncancio , Monica Pilar” şeklindedir. (her satır için boşlukların yeri değişkenlik göstermektedir) Script ile virgüle göre split ediyorum ve “var str= name.split(”,“); var FirstName= str[0];” şeklinde sadece “Castillo Roncancio” verisini yakalamak istiyorum fakat boşluk olduğu için hata alıyorum. Bu durumda farklı bir script veya değişken değerindeki virgülden önceki sonraki boşlukları silmenin yolu var mıdır?

Orada hata almaması gerekiyor. str[0] Castillo Roncancio olması lazım. Hatayı görebilmek mümkün mü?

Merhaba @gamze

var str = execution.getVariable(“değişkenismi”);

var arr = str.split(" ");
str = arr[0];
execution.setVariable(“str”,str);

deneyebilir misiniz?

Teşekkür ederim.
Virgüle göre split ederken virgülün sağında ve solundaki boşlukları yok etmek için trim yöntemini kullanarak sorunu çözdüm.

var str = execution.getVariable(“name”);
str= str.trim();
var arr = str.split(“,”);
str = arr[0];
execution.setVariable(“str”,str);

2 Likes