Pivot Tablosunu Farklı Bir Excel'e Aktarım

Excel de pivot işlemi yapıldıktan sonra pivotlanan tabloyu excele kopyalamak istiyorum, bu işlemi nasıl gerçekleştirebilirim?

Merhaba @EdizYilmaz ,

Aşağıdaki adımları takip ederek pivotladığın tabloyu farklı bir excele kopyalabilirsin;

1- Pivotlanan excel save and close’landıktan sonra call vb script aktivitesi ile aşağıda belirtilen vba çalıştırılır. Bu vba ile pivotlanan tablo farklı bir excel olarak kaydedilir.

Set objXLApp = CreateObject(“Excel.Application”)
objXLApp.Visible = True
Set objXLWb = objXLApp.Workbooks.Open(“C:\Test\Rapor.xlsx”)
Set oSheet = objXLWb.Worksheets(1)
objXLWb.SaveAs “C:\Test\Rapor_pivot.xlsx”, 51
objXLApp.Quit

Önemli not: Call vb script bileşeninden sonra 5 saniyelik bir timer konulması önemlidir. (script çalıştıktan sonra excelin açılıp kapanabilmesi adına)

2- Yeni oluşturulan excel open bileşeni ile açılır.
3- Copy işlemi ile source excel yeni oluşturulan excel olacak şekilde, excel name ise pivot verisini kopyalamak istediğiniz yer olacak şekilde seçilir. Range bilgisi pivotlanan tablonun hangi satırlarına ihtiyacınız olacağına göre değişebilir.
4- Save and close aktivitesi ile exceli kaydedebilirsiniz.

VB kullanmamızın sebebi tam olarak nedir? VB olmadan bu soruna çözüm sağlayamaz mıyız?