Excel Set formula

  1. Buse Ulu bugün saat 15:08

Merhaba,

Set formula kullanarak SUMPRODUCT(B9:B10)*B16 formül yazdırıyorum hücreye

Ancak DEĞER! olarak hucreye koypalıyo

Set formula kullandığınız hücrede bir değer yok(boş) ise set formula işlevi tam olarak gerçekleşmeyebilir. Hücreye sembolik bir değer yazıp denediğinizde yine aynı sonucu mu elde ediyorsunuz?