Robusta Orchestrator Login penceresinde alınan Invalid Cridentials hatası

Robusta Worker servislerini ayağa kaldırdıktan sonra worker ve orchestrator bağlantısının sağlanması için Orchestrator Login penceresi açılmaktadır. Tarafınıza gönderilen giriş bilgilerinizi ilgili alana girdiğinizde Invalid Cridentials hatası ile karşılaşırsanız ve size iletilen giriş bilgilerini doğru girdiğinize eminseniz Robusta Worker port numarası 8443 portu farklı bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir. Port numarası kullanımda olduğu için kimlik doğrulaması yapılamamaktadır.

Çözüm olarak bilgisayarınızdan Command Prompt (CMD) açıp port taraması yapmanız gerekmektedir.
8443 portunu kullanan uygulamaları listelemek için aşağıdaki komutu CMD’ye yazabilirsiniz:

netstat -ano | findstr 8443

Daha sonra açık olan uygulamaları kapatmak CMD’ye aşağıdaki komutu ekleyebilirsiniz:

taskkill /PID PIDNUMBER /F

8443 portunu kullanan başka uygulama olup olmadığını aşağıdaki belirtilen komut ile kontrol edebilirsiniz:

tekrar netstat -ano | findstr 8443

Tüm işlemler sonucunda 8443 numaralı portu kullanan herhangi bir uygulama bulunmazsa worker’ı tekrar başlatıp Orchestrator Login ekranında giriş bilgilerinizi girerek connect olabilirsiniz.